STATISTIKAS APRĒĶINĀŠANAS METODOLOĢIJA

Informācija par interneta lietotājiem, kas apmeklē Latvijas interneta vietnes, pievienojoties no Latvijas:

  • Reitingus attiecībā uz interneta pārlūkiem, operētājsistēmām, pārvietojamām ierīcēm, Flash Player versijām, ekrāna izšķirtspēju, krāsu dziļumu, provincēm un sīkdatņu pieņemšanas koeficientu aprēķina, balstoties uz novērotajās tīmekļa vietnēs ģenerēto lapu skatījumu skaitu.
  • Meklētājsistēmas reitingu aprēķina, izmantojot apmeklējumu procentuālo daļu, kas veiktas no meklētājsistēmām gemiusTraffic pētījumā iekļautajās Latvijas interneta vietnēs.

Tad katrai meklētājsistēmai aprēķina apmeklējumu skaita procentuālās daļas vidējo lielumu. Rezultāts ir vieta, kādu meklētājsistēma ieņem reitingā. Tālāk redzamā tabula kalpo kā piemērs:

Aprēķina piemērs
 Vietnemeklēšanas dzinējs XVietnemeklēšanas dzinējs YVietnemeklēšanas dzinējs Zcits meklētāja dzinējs
vietne 1 32% 20% 43% 5%
vietne 2 27% 18% 40% 15%
vietne 3 45% 0% 47% 8%
vidējais 34,6% 12,6% 43,3%  

Statistika, kas izveidota, balstoties uz šādiem rezultātiem, izskatīsies šādi:

Rezultātu piemērs
1. meklēšanas dzinējs Z 43,3%
2. meklēšanas dzinējs X 34,6%
3. meklēšanas dzinējs Y 12,6%
  • Tādu pašu procedūru izmanto, lai izveidotu interneta direktoriju reitingus. Šeit par pamatu kalpo to apmeklējumu skaita procentuālā daļa, kas veikti novērotajās interneta vietnēs caur saitēm, ko ģenerē interneta direktoriji. Katra direktorija rezultāts ir šo procentuālo vērtību vidējais lielums.

Informācija par ārzemju interneta lietotājiem, kas apmeklē Latvijas interneta vietnes:

  • Valstu statistiku veido tādā pašā veidā kā meklētājsistēmu vai direktoriju statistiku, aprēķinu pamatā ir atšķirība, ka  tas ir nevis apmeklējumu, bet lapu skatījumu skaits.

Lapu skatījumu procentuālo daļu, ko ģenerē interneta lietotāji, kas pievienojas no noteiktām valstīm, aprēķina katrai novērotajai interneta vietnei. Pēc tam katrai valstij aprēķina no šīs valsts veikto lapu skatījumu procentuālās vērtības vidējo lielumu. Tālāk redzamā tabula kalpo kā piemērs:

Piemērs aprēķinam
 valsts Xvalsts Y
vietne 1 25% 75%
vietne 2 80% 20%
vidējais 52.5% 47.5%

Atgriezties uz sākumu

Web Statistics